* Стратегія

1 (20)

ЗМІСТ

 • Навіщо нам стратегія
 • Проблема
 • Цінності
 • Бачення
 • Місія
 • SWOT-аналіз
 • Стратегічні напрямки
 • Стратегічні цілі
 • Оперативні цілі
 • Завдання

1 (40)

НАВІЩО НАМ СТРАТЕГІЯ

Усвідомлення реального стану речей щодо внутрішньо переміщених осіб дало нам поштовх та розуміння необхідності відповідально зазирнути у майбутнє:

 • ніхто за нас не вирішить наші проблеми,
 • рівень наших проблем життєво значущий,
 • рівень нашої організації повинен відповідати рівню наших проблем,
 • рівень нашої організації повинен відповідати стандартам ринку, на якому можливо вирішувати наші проблеми.

1 (23)

ПРОБЛЕМА

Загальні статистичні дані щодо внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні станом на 03.06.2015 р.:

На 03.06

Класифікація та рейтингування проблем ВПО:

Проблеми ВПО

 

Відповідність політики України щодо ВПО міжнародному стандарту:

Політика щодо ВПО

1 (32)

ЦІННОСТІ

Базові цінності нашої організації:

1

 • Результативність
 • Професіоналізм
 • Патріотизм

2

 • Люди
 • Відповідальність

3

 • Прозорість
 • Довіра
 • Ефективність
 • Креативність
 • Команда

4

 • Стійкість

1 (5)

КЛЮЧОВІ ТЕЗИ

Наша організація – це:

 • платформа для створення рівних можливостей участі зацікавлених сторін,
 • стартовий майданчик для інтеграції у нову громаду,
 • школа нових знань та звичок,
 • база для нового життя й боротьби,
 • простір сприяння у вирішенні проблем,
 • уособлення нового життя переселенців в оновленій країні,
 • рух по вісі «ВПО – громада – країна».

1 (25)

БАЧЕННЯ

Ми бачимо нашу організацію такою:

організація, яка має достатнє матеріальне-технічне забезпечення та професійний персонал, що надає якісні послуги цільовій групі.

Ми бачимо нашу країну так:

Україна – це країна, в якій сформовано громадянське суспільство з чітким розумінням своєї автентичності.

1 (1)

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Квінтесенція нашої діяльності щодо цільових груп:

 • замотивувати,
 • об’єднати,
 • разом вирішувати проблеми,
 • зацікавити,
 • допомогти.

1 (40)

МІСІЯ

Активізувати внутрішньо переміщених осіб України на спільні дії з метою покращення стану та задоволення їх потреб й згуртування суспільства навколо розбудови нашої спільної Батьківщини.

1 (6)

УМОВИ

Ключові умови, які роблять нашу взаємодію з цільовими групами та партнерами найбільш ефективною:

 • бажання,
 • спільно.

1 (4)

СУПЕРМЕТА

Вирішуючи проблеми внутрішньо переміщених осіб, ми зміцнюємо державу. Тож, покращення держави – є нашою головною метою.

1 (10)

ПОРТРЕТ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯ

Риси, які найбільш суттєво характеризують людину з нашої цільової групи:

 • позбавлений всього,
 • пост стресовий стан,
 • патріот, який хоче змінити країну на краще.

Розвінчання стереотипів та міфів щодо ВПО:

ми хочемо сформувати правильний образ / імідж / репутацію переселенця – це людина, обпалена війною, яка прагне стати повноцінним та повноправним громадянином для розбудови країни.

1 (34)

SWOT-АНАЛІЗ

Внутрішні фактори:

Сильні сторони:

 • Мотивація команди
 • Організація створена самими переселенцями
 • Наявність експертів з основних питань у складі організації
 • Члени організації = клієнти
 • Значущість (життєва необхідність) проблем
 • Безальтернативність стану

Слабкі сторони:

 • Ризик міграції членів команди
 • Некомплект команди спеціалістів
 • Відсутність виходу на суб’єктів законодавчої ініціативи
 • Відсутність матеріально-технічного забезпечення

Зовнішні фактори:

Можливості:

 • Економічна та політична підтримка України закордонними інституціями
 • Наявність досвіду вирішення подібних проблем у інших країнах
 • Наявність законодавчої бази щодо ВПО та учасників АТО-ВПО

Загрози:

 • Посилення військового конфлікту
 • Погіршення економічного стану
 • Погіршення відношення до ВПО від місцевих жителів та держструктур

1 (21)

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ

 • Праця
 • Житло
 • Соціальна адаптація
 • Матеріальна допомога
 • Медицина
 • Правовий захист
 • Психологія
 • Культурна адаптація

1 (24)

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

 • згуртувати й активізувати переселенців-патріотів,
 • покращити матеріальний та психологічний стан, вирішити потреби та проблеми,
 • консолідувати суспільство.

1 (27)

ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ

 • ПРАЦЯ – створити нові робочі місця та допомогти у працевлаштуванні,
 • ЖИТЛО – забезпечити соціальним житлом,
 • СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ – створити партнерську мережу громадських, бізнес та державних структур.

1 (14)

ЗАВДАННЯ

ПРАЦЯ

 • провести професійну ідентифікацію клієнтів,
 • відкрити соціальне підприємство;

ЖИТЛО

 • створити реєстр придатних до реконструкції об’єктів для соціального житла,
 • залучити ріелтерів до співпраці щодо пільгового надання послуг,
 • проводити моніторинг бази пільгового житла,
 • співпрацювати з державними органами по залученню інвесторів для будівництва та реконструкції соціального житла;

СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ

 • створити базу відповідних інституцій,
 • створити майданчик для спільних проектів,
 • залучити та зацікавити партнерів.

1

 

__________

© ГО “кОнОгОнКа”, 2015 р.

Картинки:

 • http://iconbird.com/search/?page=1&q=iconset:Free+Flat+Icons+2+by+Studio4

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *