Беремо участь у Міжнародній конференції

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра соціології

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної відео -науково-практичної -конференції «Соціальна робота та соціальне забезпечення в структурі соціальної політики України».

Конференція відбудеться 21-22 квітня 2016 р. на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вона буде транслюватися в онлайн-режимі в мережі Інтернет. Учасники можуть приймати в ній участь як очно (на пленарному засіданні), так і дистанційно – через Skуpe та інші медіа-ресурси. Будуть працювати тематичні професійні панелі.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Тематичні напрями роботи конференції:

  1. Державно-суспільна парадигма соціального забезпечення та соціальної роботи в Україні.
  2. Благодійність та волонтерство як складова модернізації українського суспільства сьогодення.
  3. Інституціоналізація соціальної роботи в Україні.
  4. Соціальний захист населення: стан, проблеми та заходи щодо підвищення ефективності.
  5. Роль релігії та церкви в організації соціальної роботи і соціального забезпечення та толеризації міжконфесійних відносин.
  6. Філософське осмислення практики соціальної роботи.
  7. Зарубіжний досвід соціальної роботи та соціального забезпечення.
  8. Соціальна політика як механізм стабілізації та розвитку соціуму.
  9. Соціально-педагогічні засади формування кадрового забезпечення соціальної сфери.

За результатами проведення конференції передбачається публікація матеріалів у Збірнику наукових праць (матеріали до 6-ти стор., тези –  3-4 стор.) та часописі „Релігія та Соціум”, який включено до переліку фахових видань (соціологічні, філософські, історичні науки). У часописі будуть надруковані найкращі статті, які претендують на новий підхід, нове узагальнення наявного наукового досвіду, на висновки, що мають наукове значення. У ньому також заплановано рубрику ,,Трибуна молодого вченого”, куди увійдуть матеріали аспірантів, здобувачів та магістрантів. Публікації також будуть розміщені на WEB-ресурсі науково-практичних конференцій.

Для участі у конференції оргкомітет просить надсилати заявки (форма заявки додається) та матеріали (вимоги до публікацій додаються) електронною поштою на адресу: sociologcnu@mail.ru

Контактний телефон: (0372) 58-47-03 (кафедра соціології).

Відповідальний редактор: доктор філософських наук, професор, зав. кафедри соціології Докаш Віталій Іванович.

Відповідальний за прийом матеріалів: асистент кафедри соціології Киф’юк Василь Васильович.

Модератор конференції: кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Гнатчук Оксана Степанівна.

З повагою, оргкомітет конференції

Форма заявки для участі в конференції

ПІБ (прізвище, ім’я, по-батькові)

Науковий ступінь, вчене звання

Посада, місце роботи

Форма участі

Назва доповіді

Назва напряму

Контактна адреса у такому форматі:

ПІБ отримувача, вулиця, № будинку, № квартири, місто, індекс

Контактний телефон

Е-mail

Зображення: http://zhittya-bez-pereshkod.com.ua/ru/wp-content/uploads/2015/06/logo_1.png

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *